ตัวอย่างข้อสอบ

posted on 08 Jan 2011 07:22 by pas-funmui

1. ข้อใดอธิบายการที่พืชเจริญเติบโตได้อย่างไม่จำกัดได้ถูกต้อง
ก. มีเนื้อเยื่อเจริญอยู่ที่ส่วนปลาย
ข. มีระบบรากที่สามารถดูดน้ำและอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. สามารถแผ่กิ่งและใบเพื่อรับแสงได้โดยไม่จำกัดอายุขัย
ง. การทำงานของระบบลำเลียงไปอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา 
 
 
2. โครงสร้างใดของพืชใบเลี้ยงคู่ที่ไม่เยื่อแคมเบียม
ก. ใบและราก           ข. รากแขนงและกิ่งก้าน       ค. ใบและกิ่งก้าน       ง. ใบและต้น 
 
 
3. ในการตอนกิ่งไม้นั้นการควั่นเอาเปลือกรอบๆ ออกไปมีเนื้อเยื่ออะไรที่ชาวสวนตั้งใจเอาออกเพื่อช่วยให้รากสามารถงอกได้เร็วยิ่งขึ้น
ก. PHLOEM             ข. CORK และ กระพี้            ค. EPIDERMIS         ง. CAMBIUM 
 
 
4. ข้อมูลจากวงปีของต้นไม้ในป่าดงดิบแล้งสามารถบอกให้ทราบเรื่องใด
ก. การเจริญของโฟลเอมในแต่ล่ะปี                      ข. การเจริญของไซเลมในแต่ละปี
ค. ปริมาณความมากน้อยของน้ำฝนในแต่ล่ะปี        ง. คุณภาพของเนื้อไม้แต่ละปี 
 
 
5. เนื้อไม้ที่จริงแล้วคือเนื้อเยื่อของ
ก. PHLOME             ข. XYLEM                 ค. EPIDERMIS         ง. CAMBIUM 
 
 
6. เนื้อเยื่อใดในลำต้นที่ถูกสร้างขึ้นมามากที่สุดในการเจริญขั้นที่สอง
ก. ไซเลมระยะที่ 1     ข. ไซเลมระยะที่ 2     ค. โฟลเอมระยะที่ 1   ง. โฟลเอมระยะที่ 2 
 
 
7. ด้านบนของใบมะม่วงมีสีเข้มมากกว่าด้างล่างเป็นเพราะเหตุใด
ก. ได้รับแสงมากกว่า
ข. พาลิเสดเซลล์เรียงตัวกันแน่นกว่าสปันจีเซลล์
ค. พาลิเสดเซลล์มีคลอโรพลาสต์มากกว่าสปันจีเซลล์
ง. สปันจีเซลล์มีคลอโรพลาสต์มากกว่าพาลิสดเซลล์ 
 
 
8. เนื้อเยื่อลำเลียงของใบอยู่ในเซลล์ชั้นใด
ก. พาลิเสดเซลล์       ข. อิพิเดอร์มิส          ค. สปันจีเซลล์          ง. คลอเรนไคมาเซลล์ 
 
 
9. บริเวณใดของรากที่มีการดูดน้ำและเกลือแร่ได้ดีที่สุด
ก. บริเวณหมวกราก   ข. บริเวณโคนราก     ค. บริเวณขนราก       ง. บริเวณถัดจากหมวกราก
 
 
10. เซลชนิดใดในท่อลำเลียงที่ช่วยในการลำเลียงน้ำและอาหารออกไปทางด้านข้างของลำต้น
ก. เทรคีด                ข. เวสเซล               ค. ซีพทิวบ์เมมเบอร์             ง. พาเรงคิมา
 
 

 

เฉลย 

1. ก    2. ก    3. ก    4. ข    5. ข    6. ข    7. ค    8. ค    9. ค    10.

edit @ 8 Jan 2011 07:44:44 by pas-funmui

edit @ 8 Jan 2011 15:03:47 by pas-funmui

edit @ 8 Jan 2011 15:04:27 by pas-funmui

Comment

Comment:

Tweet

ส่า่่ทสาาานdouble wink cry

#3 By 7799*877+98 (110.78.171.221|110.78.171.221) on 2014-12-04 13:33

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile big smile open-mounthed smile sad smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile

#2 By (125.24.198.5|125.24.198.5) on 2014-09-02 16:53

ข้อ 3 จริงๆแล้วต้องตอบ cambium รึเปล่าคะ?

#1 By Namwhan (180.180.28.3) on 2011-07-02 13:20