ระบบเนื้อเยื่อของพืช

posted on 02 Jan 2011 08:00 by pas-funmui
 
          
          1. ระบบเนื้อเยื่อผิว (Dermal system) เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่นอกสุด ได้แก่ อิพิเดอร์มิส หน้าที่ป้องกันอันตรายให้เนื้อเยื่อที่อยู่ด้านใน เมื่อพืชมีอายุมากขึ้น เกิดการเจริญเติบโตขั้นที่สองจะพบ periderm ซึ่งประกอบด้วยเซลล์หลายชนิดมาทำหน้าที่แทนอิพิเดอร์มิสซึ่งจะหลุดสลายไป
                                          
          2. ระบบเนื้อเยื่อพื้นฐาน (Fendamental system หรือ ground system) เป็นเนื้อเยื่อที่พบมากที่สุดในพืช ได้แก่ เนื้อเยื่อบริเวณคอร์เทก พิธ ใบ เนื้อของผล รากที่สะสมอาหาร ประกอบด้วยเซลล์พาเรนไคมา คอเลนไคมา และสเคอเรนไคมา หน้าที่ขึ้นกับชนิดของเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบ
                                            
       3. ระบบเนื้อเยื่อลำเลียง (Vascular system) ประกอบด้วยไซเลมและโฟลเอม ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารไปยังส่วนต่างๆ ของพืช

edit @ 2 Jan 2011 10:54:59 by Pas-Funmui

Comment

Comment:

Tweet